Wyjaśnienia z dnia 31.07.2001

Wysokość opłat pobieranych od komitetów wyborczych za ogłoszenia wyborcze przez nadawców radiowych i telewizyjnych, zgodnie z art. 185 ust.2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), musi być ustalana według cennika obowiązującego w dniu zarządzenia wyborów z ewentualnym jednolitym zastosowaniem zniżek.

Zniżki od opłat cennikowych nie mogą być ustalane w drodze negocjacji z poszczególnymi komitetami wyborczymi, i muszą być jednakowe, dla ogłoszeń emitowanych w danym czasie, dla wszystkich komitetów wyborczych, jak tego wymaga wyżej powołany przepis ustawy.

Zastosowanie zniżek większych niż zniżki przewidziane w cenniku powinno poprzedzać ustalenie jednolitej dla wszystkich komitetów wyborczych procentowej lub ułamkowej obniżki opłat za rozpowszechnianie ogłoszeń wyborczych.

Byłoby wskazane, aby ustalenia, co do tak określonych cen preferencyjnych dla ogłoszeń wyborczych z zastosowaniem zniżek, zostały podane przez nadawców do wiadomości komitetów wyborczych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk