• Wyjaśnienia z dnia 26.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 26.07.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 26.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001
 • Wyjaśnienia z dnia 23.07.2001
  Wyjaśnienia z dnia 23.07.2001
 • Informacja z dnia 09.07.2001r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców (MP Nr 21 z dnia 6 lipca 2001 r., poz. 356)