Wyjaśnienia z dnia 24.07.2001

Przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP ustalają, że listy okręgowe kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów zgłaszają koalicyjne komitety wyborcze, a nie partie polityczne tworzące koalicję. W związku z tym pojęcie kandydata partii politycznej wchodzącej w skład koalicji jest pojęciem pozaustawowym i nie może stanowić w umowie koalicyjnej kryterium podziału pomiędzy partie polityczne dotacji i subwencji przysługującej koalicji wyborczej partii politycznych.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk