Wyjaśnienia Ministra Finansów dot. zagadnienia stosowania do komitetów wyborczych przepisów ustawy o podatku dochodowym

W związku z kierowanymi do Państwowej Komisji Wyborczej wątpliwościami dotyczącymi stosowania do komitetów wyborczych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

(w załączeniu)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 9:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk