OKW nr 6 z siedzibą w Lublinie - senat
 1. Bagiński Zbigniew, urzędnik, Lublin
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy UPR
  członek Unii Polityki Realnej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 2. Bender Ryszard Janusz, nauczyciel akademicki, Lublin
  zgłoszony przez LPR
  członek Ruchu Katolicko-Narodowego
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 3. Bojarski Jerzy Jacek, historyk, Lublin 
  zgłoszony przez KWW GODNE ŻYCIE
  nie należy do partii politycznej 
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 4. Borkowski Tadeusz Grzegorz, nauczyciel, Łuków 
  zgłoszony przez KWW ,,Nadzieja"
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 5. Głuchowski Krzysztof, rolnik, Aleksandrów
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Głuchowskiego
  nie należy do partii politycznej 
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 6. Gogacz Stanisław, prawnik, Lublin
  zgłoszony przez KWW - Blok Senat 2001
  członek ROP
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 7. Liszcz Teresa, nauczyciel akademicki, Lublin
  zgłoszona przez KWW - BLOK Senat 2001
  członek PPChD
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym spółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 8. Łopata Jan, urzędnik samorządowy, Motycz
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 9. Pawełek Kazimierz Józef, dziennikarz, Lublin
  zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
  nie należy do partii politycznej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 10. Pituch Józef, pracownik naukowy, Lublin
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Pitucha
  członek ZChN
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 11. Szczygielski Jan, urzędnik samorządowy, Łuków
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 12. Szydłowski Krzysztof, prawnik, Lublin
  zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 13. Szymański Tadeusz, adwokat, Lublin
  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Alternatywa Ruch Społeczny
  nie należy do partii politycznej 
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 14. Wasilewski Adam, nauczyciel akademicki, Lublin
  zgłoszony przez KWW - Blok Senat 2001
  członek Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 15. Włoch Piotr, radca prawny, Lublin
  zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
  członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Złożył następujące oświadczenie:
  nie pracowałem, nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


 16. Wójtowicz Elżbieta, rolnik, Wólka Kątna
  zgłoszona przez Komitet Wyborczy PSL
  członek Polskiego Stronnictwa Ludowego
  Złożyła następujące oświadczenie:
  nie pracowałam, nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym spółpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej ustawy


  Przewodniczący 
  Okręgowej Komisji Wyborczej 

  (-) Marek Sagan
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-03-2016 9:29
  Wprowadził:Bartosz Goździk