Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 7 września 2014 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 lipca 2014 r.

o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 7 września 2014 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 207 w związku z art. 258 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 7 września 2014 r. przyjęła zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Demokracji Bezpośredniej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia;

- skrót nazwy: KW Demokracja Bezpośrednia;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Zygmunt Kobus;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Artur Adam Lorek;

- siedziba Komitetu: 01-019 Warszawa, ul. Nowolipki 14/130;

Polskiego Stronnictwa Ludowego

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy PSL;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Władysław Miętus;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Elżbieta Kurowska;

- siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3A/7;

Prawa i Sprawiedliwości

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

- skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Kostrzewska – Gorczyca;

- siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

Kongresu Nowej Prawicy

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke;

- skrót nazwy: KW Nowa Prawica – Janusza Korwin – Mikke;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Anna Maria Karbowska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zdzisława Łuczkiewicz;

- siedziba Komitetu: 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 29A/4A;

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

- skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ewa Popowska;

- siedziba Komitetu: 00-019 Warszawa, ul. Złota 9/4;


 

Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy;

- skrót nazwy: KW Polski Ruch Uwłaszczeniowy;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Gustaw Grudniewski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jan Strzeżek;

- siedziba Komitetu: 27-230 Rudnik ul. Górna 12;

Partii Demokratycznej – demokraci.pl

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 47 przez Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl;

- skrót nazwy: KW Partia Demokratyczna – demokraci.pl;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk Franciszek Łazarski;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Kamila Katarzyna Kozłowska;

- siedziba Komitetu: 00-581 Warszawa, ul. Marszałkowska 2/4;

Polski Patriotycznej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 82 przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Walenty Jarznicki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Boreczek;

- siedziba Komitetu: 21-050 Piaski, ul. Partyzantów 9/1;

Polskiej Partii Piratów

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Polska Partia Piratów;

- skrót nazwy: KW Polska Partia Piratów

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Kamil Roszatycki;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Radosław Pietroń;

- siedziba Komitetu: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 117;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

- skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Maurycy Kruk;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Łukasz Pawełek;

- siedziba Komitetu: 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 12A;

2) wyborców:

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82 przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy;

- skrót nazwy: KWW Ruch Narodowy;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Witold Sławomir Tumanowicz;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Wojciech Melon;

- siedziba Komitetu: 00-573 Warszawa, Pl. Zbawiciela 2/23;

 

o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w okręgu wyborczym nr 73 przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kochających Śląsk”;

- skrót nazwy: KWW „Kochających Śląsk”;

- pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zenon Robert Gamoń;

- pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Helena Elżbieta Helis;

- siedziba Komitetu: 44-217 Rybnik, ul. Wawelska 39/35.

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 15:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk