Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowa Liga Prawicy

ZPOW-572-5-17/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 maja 2008 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowa Liga Prawicy

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia, którego dnia 5 maja 2008 r. dokonał Waldemar Pałys - pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowa Liga Prawicy i stwierdzeniu, że po usunięciu wady zawiadomienia wskazanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 maja 2008 r. spełnia ono warunki określone w art. 98 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 2 maja 2008 r. Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowa Liga Prawicy, w celu zgłoszenia  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r.  w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Waldemar Pałys.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołana została Małgorzata Krystyna Dachnowicz.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KWW S.L.P.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Jana Wiktora 57, 35-112 Rzeszów.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk