Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar

ZPOW-572-5-4/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 23 kwietnia 2008 r. przez Prezesa Unii Polityki Realnej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez  Prezesa Unii Polityki Realnej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Leszek Korytkowski.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został  Ireneusz Kasza.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW Unia Polityki Realnej.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk