Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej

ZPOW-572-5-9/08

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 25 kwietnia 2008 r. przez Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Główny Stronnictwa Demokratycznego, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008 r. w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Marek Kucharski.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został Mirosław Tatarczuk.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW Stronnictwo Demokratyczne.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk