Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2010 r. oraz postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2010 r. Marszałek Sejmu wykonujący obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 20 czerwca 2010 r. wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w województwie mazowieckim, w okręgu wyborczym nr 15 obejmującym obszary powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku;

2) w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 21 obejmującym obszary powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miast na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie;

3) w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 30 obejmującym obszary powiatu: bieruńsko-lędziński oraz miast na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach.

Komitety wyborcze, które zamierzają uczestniczyć w wyborach, muszą do dnia 4 maja 2010 r. do godz. 16.15 złożyć Państwowej Komisji Wyborczej stosowne zawiadomienie.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że powyższy termin zgodnie z kalendarzem wyborczym, zawartym w załącznikach do powołanych postanowień upływa w sobotę dnia 1 maja 2010 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że we wskazanym wyżej zawiadomieniu należy określić, w których okręgach wyborczych komitet zamierza zgłaszać kandydatów.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk