Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.1)), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 21 i w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 30, Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 marca 2010 r. wynosi 30 549 236.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 14:18
    Wprowadził:Bartosz Goździk