Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.

Komunikat

Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 6 grudnia 2006 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że postanowieniem z dnia 4 grudnia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 28 stycznia 2007 r. wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33 obejmującym obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu — Elbląg, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

Komitety wyborcze, które zamierzają uczestniczyć w wyborach, muszą do dnia 11 grudnia 2006 r. do godz. 16.15 złożyć Państwowej Komisji Wyborczej stosowne zawiadomienie.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że powyższy termin zgodnie z kalendarzem wyborczym, zawartym w załączniku do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej upływa w sobotę 9 grudnia 2006 r., jednakże uległ on przedłużeniu zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk