Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do S

ZPOW-572-8-1/06

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 11 grudnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 8 grudnia 2006 r. przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.  w województwie warmińsko-mazurskim w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu.

Na pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego powołany został Grzegorz Wójtowicz.

Na pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego powołany został Andrzej Wyrobiec.

Skrót nazwy komitetu wyborczego: KW Platforma Obywatelska RP.

Siedziba komitetu wyborczego: ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:58
    Wprowadził:Bartosz Goździk