Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Krajowy Komitet Wykonawczy Unii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Po

ZPOW-5723-6-4/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Krajowy Komitet Wykonawczy Unii Pracy o zamiarze zgłoszenia  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 29 listopada 2004 r. przez Krajowy Komitet Wykonawczy Unii Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie dokonane przez Krajowy Komitet Wykonawczy Unii Pracy, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Unii Pracy zamierza zgłosić  kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.  w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie.

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego: Dariusz Nowak.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego: Marek Janczak.
Skrót nazwy komitetu wyborczego: Komitet Wyborczy UP.
Siedziba komitetu wyborczego: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 4.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:00
    Wprowadził:Bartosz Goździk