Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r.


Na podstawie art.44 ust. 1 - 3 w związku z art. 190 i art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą we Wrocławiu w składzie:

1. Marian Gruszczyński                    - Komisarz Wyborczy we Wrocławiu, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
2. Irena Giernatowska                    - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
3. Ryszard Kozłowski                      - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
4. Marzena Mędrzejewska              - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
5. Marcin Sosiński                            - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,
6. Rafał Cieszyński                          - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,
7. Grzegorz Kozak                           - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
8. Agnieszka Maliszewska               - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
9. Piotr Siemkowicz                          - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Sródmieścia we Wrocławiu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk