Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu

ZPOW-5640-9-8/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 , z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 6 lutego 2004 r. przez Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej:
1. zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3;
2. powołał pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego - Jerzego Żyszkiewicza;
3. powołał pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego – Halinę Sikorską.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk