Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy

ZPOW-5640-9-1/04


UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 lutego 2004 r.

w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 3 lutego 2004 r. przez Andrzeja Jana Szejnę pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 97 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 28 stycznia 2004 r. przez Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unię Pracy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, używającego skrótu nazwy Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, w celu zgłoszenia w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 3 kandydata na senatora, którego siedziba mieści się w Warszawie, ul. Rozbrat 44a.
Pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Jan Szejna ,
pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz 
Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal 
Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk