Okręg nr 1 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 maja 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 maja 2004 r.
o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188), w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1, Państwo-wa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na te-renie całego kraju według stanu na dzień 31 marca 2004 r. wynosi 29 830 370 osób.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk