Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego

ZPOW-572-4-6/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 , z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu  zawiadomienia zgłoszonego dnia 21 maja 2004 r. przez Prezesa Unii Polityki Realnej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Prezesa Unii Polityki Realnej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej, w skrócie Komitet Wyborczy UPR:

1. zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 1;
2. powołał pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego – Wiesława Gierusa;
3. powołał pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego – Mirosława Janisza.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: 
Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, Andrzej Kisielewicz,Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk