Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 2

ZPOW-5721-2-18/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Prezesa Unii Polityki Realnej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 22, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 23 lipca 2004 r. przez Prezesa Unii Polityki Realnej i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Prezesa Unii Polityki Realnej, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. w województwie podkarpackim, w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie.
Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Michał Zajdel.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Grzegorz Lepianka.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu nazwy Komitet Wyborczy UPR.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Nowy Świat 41.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz
Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk