• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Polskiej Partii Narodowej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polski
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 R. o okręgu wyborczym, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 R. o okręgu wyborczym, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 R. o okręgu wyborczym, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 R. o okręgu wyborczym, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września
  Wyniki głosowania w układzie obwodów w wyborach uzupełniających do Senatu RP