Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polski

ZPOW-5721-2-1/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 lipca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 12 lipca 2004 r. przez Krajową Komisję Koordynacyjną Polskiej Partii Pracy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy, pełniącej funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy zamierza zgłosić kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. w:

1) województwie podkarpackim w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie,

2) województwie śląskim w okręgach wyborczych:

a) Nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej,
b) Nr 30 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach,
c) Nr 31 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Michał Janiszewski.

Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Andrzej Chyłek.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, Al. Wyzwolenia 18.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk