Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospol

ZPOW-5722-7-1/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 września 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 28 września 2004 r. przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Lucyna Dorota Bogusz.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Aneta Joanna Dors.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu Komitet Wyborczy PSL.
Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Grzybowska 4.

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej:Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:50
    Wprowadził:Bartosz Goździk