Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Demokratycznej Partii Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

ZPOW-5722-7-8/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 4 października 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Demokratycznej Partii Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia dokonanego dnia 4 października 2004 r. przez Zarząd Krajowy Demokratycznej Partii Lewicy i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 96 ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Zarządu Krajowego Demokratycznej Partii Lewicy, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy zamierza zgłosić kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku.

Pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego jest Zbigniew Jan Litke.
Pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego jest Andrzej Rewkowski.
Komitet wyborczy będzie używał skrótu DPL.
Siedziba Komitetu mieści się w Rudzie Śląskiej, ul. Pordzika 14d/2.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Kisielewicz, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 13:51
    Wprowadził:Bartosz Goździk