• Wygaśnięcie mandatu 2016 r.
  stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Pcim
 • Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2016 r.
  Wyroki i postanowienia sądów_ wygaśnięcia mandatu
 • Terminy przeprowadzenia wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych do rad oraz wyborów przedterminowych wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta w trakcie kadencji 2014-2018.
  Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-11 - Uzasadnienie
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 grudnia 2016 r.
  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r.