• Sygn. akt VI ACz 831/15
  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego R.J. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 136/15)
 • Postanowienie SA we Wrocławiu Wydział III w przedmiocie zażalenia KWW na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III A Pz 31/15)
  Sygn. akt III A Pz 30/15
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego E.R. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 111/15)
  Sygn. akt III A Pz 11/15
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego I.B. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 110/15)
  Sygn. akt III SW 103/15
 • Sygn. akt III A Pz 12/15