• Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 28/15
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 38/15
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 178/15
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 353/15
 • Postanowienia sądów
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 marca 2015 r.
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Wydział I Cywilny z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Miasta Piły (Sygn. akt. IACz 1817/15)
  Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Wydział I Cywilny o oddaleniu zażaleń w 2015 roku.
 • Postanowienie dotyczące ważności wyborów do RG Gawłuszowice z dnia 14 kwietnia 2015r.
  Sygn. akt II Ns 233/14, postanowienia z dnia: 19 grudnia 2014 r. (orzeczenie jest prawomocne z dniem 28.12.2014 r., odpis z dnia 5.01.2015 r.), 12 i 14 stycznia 2015 r., Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku Wydziału II Cywilnego