• Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 roku - sygnatura akt I Ns 483/14 (nieważność wyboru radnego - ponowne przeliczenie głosów)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20 stycznia 2015 roku - sygnatura akt I Ns 492/14 (nieważność wyboru radnego - przekupstwo wyborcze)
 • Postanowienie SO w Poznaniu w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyboru do Rady Powiatu Średzkiego oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  Sygn. akt III SW 138/15
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I ACz 364/15
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt I ACz 81/15)
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 534/14
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie z protestu wyborczego D. P. o unieważnienie wyborów (sygn. akt I Ns 322/14)
 • Postanowienie SN w sprawie protestu wyborczego M. B. przeciwko wyborowi Prezydenta RP (sygn. akt III SW 24/15)
  Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy w Ślesinie