Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I ACz 298/15)

Przedmiotowym postanowieniem oddalone zostały zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczące oddalenia protestu wyborczego w sprawie ważności wyborów Burmistrza Gminy oraz wyborów do Rady Gminy.

Protest wyborczy obejmował swym zakresem zarzuty dotyczące:

a)     nieprawidłowości w spisie wyborców i rejestrze wyborców,

b)    popełnienia przestępstwa przeciwko wyborom,

c)     nieprawidłowości w pracach obwodowych komisji wyborczych,

d)    wydrukowania niewłaściwej liczby kart do głosowania oraz wydrukowania ich z wadami, a także „podmiany kart w trakcie głosowania”.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-05-2016 9:02
    Wprowadził:Ewa Wenc