Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 marca 2015 r. (sygn. akt I ACz 287/15)

Przedmiotowym postanowieniem oddalone zostały zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczące stwierdzenia nieważności wyborów Burmistrza Gminy oraz wygaśnięcia jego mandatu oraz nakazania ponowienia postępowania wyborczego począwszy od ustalenia wyników ponownego głosowania na kandydatów na Burmistrza.

W proteście sformułowany został m.in. zarzut wadliwej oceny dwóch głosów jako głosów ważnych oddanych na kandydata. Różnica w ilości głosów oddanych na obu kandydatów wynosiła zaledwie 1 głos. Wadliwe zakwalifikowanie  jednego głosu mogło mieć wpływ na wynik wyborów.

Przedmiotem analizy sąd uczynił zakwalifikowanie jednego z głosów z uwagi na nietypowy kształt znaku graficznego umieszczonego w kratce przy nazwisku kandydata.

W ocenie sądu, w istocie nie postawiono wymaganego znaku (tzw. krzyżyk bądź znak „X”) obok nazwiska żadnego kandydata, a tym samym głos należało zakwalifikować jako nieważny.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-05-2016 9:07
    Wprowadził:Ewa Wenc