• Postanowienie SA we Wrocławiu SPiUS w przedmiocie zażalenia J. Cz. na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III A Pz 29/15)
  Sygn. akt III A Pz 39/15
 • Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Rady Miejskiej w Turku w Okręgu Wyborczym nr 10
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I ACz 306/15)
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Acz 862/15
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku M. J. o unieważnienie wyborów (sygn. akt III A Pz 45/15)
 • Postanowienie SA we Wrocławiu SPiUS w przedmiocie zażalenia B. K. na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III APz 40/15)
  Sygn. akt I Ns 97/14
 • Postanowienie częściowe SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu Konińskiego, Rady Miejskiej w Koninie
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACz 486/15)