Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. (sygn. akt I ACz 306/15)

Przedmiotowym postanowieniem oddalone zostały zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczące uwzględnienia protestu wyborczego w sprawie ważności wyboru radnego Rady Powiatu oraz w sprawie nakazania przeprowadzenia ponownych wyborów radnego Rady Powiatu w jednym z okręgów wyborczych.

Protest wyborczy obejmował swym zakresem zarzut dotyczący różnicy w ilości wydanych kart do głosowania – w ocenie wnoszącego protest liczba wydanych kart do głosowania w wyborach do rady gminy i do rady powiatu powinna być co do zasady taka sama.

Zdaniem sądu, przy różnicy 3 kart wydanych w wyborach do rady gminy a nie wydanych w wyborach do rady powiatu, uchybienie miało wpływ na wynik wyboru radnego, ale nie miało wpływu na wynik wyborów do całej Rady Powiatu.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-05-2016 9:04
    Wprowadził:Ewa Wenc