Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2015 r. (sygn. akt I ACz 486/15)

Przedmiotowym postanowieniem oddalone zostały zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczące uwzględnienia protestu wyborczego w sprawie ważności wyboru Burmistrza Gminy, wygaśnięcia jego mandatu oraz w sprawie nakazania ponowienia postępowania wyborczego dotyczącego wyborów Burmistrza Gminy począwszy od głosowania.

W proteście sformułowane zostały m.in. zarzuty kupowania głosów w zamian za alkohol oraz korzyści majątkowe, prowadzenia kampanii wyborczej w dniu głosowania oraz manipulacji przy obsadzaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Zdaniem sądu, jakkolwiek dokładne oszacowanie liczby osób, które dopuściły się sprzedajności wyborczej oraz przekupstwa wyborczego nie jest możliwe, w konsekwencji czego sąd nie mógł stwierdzić, że skala przestępstwa miała ostateczny wpływ na wynik wyborów. Jednakże z uwagi na swoją intensywność oraz szeroki zasięg zdarzenia te miały istotny wpływ na swobodę wyrażania przez wyborców opinii i tym samym na przebieg głosowania.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-05-2016 9:05
    Wprowadził:Ewa Wenc