• Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku D. P. o unieważnienie wyborów (sygn. akt III A Pz 44/15)
  Postanowienie SA we Wrocławiu SPiUS w przedmiocie zażalenia T. W. na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III A Pz 10/15)
 • Sygn. akt III A Pz 16/15
  Postanowienie SO w Koninie w przedmiocie protestu przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Rady Powiatu Konińskiego, Rady Miejskiej w Koninie
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy wskutek protestu B. W., J. W., G. K., B. A., M. K., M. S. i H. K. przeciwko ważności wyborów na prezydenta Miasta Wałbrzycha, do Rady Miejskiej w Wałbrzychu i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sygn. akt III A Pz 41/15)
  Postanowienie SA we Wrocławiu SPiUS w przedmiocie zażalenia Z. J. na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III A Pz 50/15)
 • Sygn. akt I Ns 104/14
  Postanowienie SA w Poznaniu w przedmiocie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy w Ślesinie na skutek zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 8 stycznia 2015 r. sygn. akt I Ns 196/14
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie protestów wyborczych Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat - B.W. przeciwko ważności wyborów do Rady Powiatu w Świdnicy (sygn. akt III A Pz 35/15)
  Postanowienie SA we Wrocławiu SPiUS w przedmiocie zażalenia W. K. na postanowienie SO w Opolu (sygn. akt III A Pz 48/15)