• Prawo Wyborcze - Samorządowe Prawo Wyborcze. Zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. - Stan prawny na dzień 30 kwietnia 1999 r.
    Prawo Wyborcze - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiór aktów prawnych oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej. - Stan prawny na 10 listopada 2000 r.
  • Prawo Wyborcze - Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zbiór aktów prawnych i wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej - stan prawny na dzień 31 stycznia 2002 r.
    Prawo Wyborcze - Samorządowe prawo wyborcze. Zbiór aktów prawnych oraz wyjasnień i opinii Państwowej Komisji Wyborczej - stan prawny na dzień 1 marca 2003 r.
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast