Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-09-2018 15:38
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:03-09-2018 15:42
    Wprowadził:Marcin Lisiak