Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących postępowania przy powoływaniu terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:10-09-2018 15:57
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:11-09-2018 8:43
    Wprowadził:Marcin Lisiak