Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia03-10-2018 21:14
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior
  • Data modyfikacji03-10-2018 21:17
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior