Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023
Rejestr zmian
  • Data utworzenia19-11-2018 14:31
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji21-11-2018 15:55
    Wprowadził:Marcin Lisiak