Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:19-09-2018 14:47
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:19-09-2018 14:48
    Wprowadził:Marcin Lisiak