Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:30-07-2018 15:32
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:01-08-2018 14:47
    Wprowadził:Marcin Lisiak