• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2018 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2017 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 grudnia 2018 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2017 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2017 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2017 r..