KBW o znalezisku w podwarszawskim Gołaszewie

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze do chwili obecnej nie otrzymali oficjalnej informacji o znalezieniu w podwarszawskim Gołaszewie nadpalonych  kart do głosowania.

Karty do głosowania w myśl dotychczasowych przepisów nie wchodziły w skład państwowego zasobu archiwalnego. Innymi słowy, nie podlegały archiwizacji. Postępowanie z dokumentami z wyborów reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1488).

W odniesieniu do wyborów już przeprowadzonych obowiązywała zasada, że po upływie 30 dni od rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich, podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawach nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego czy wydania przez sąd prawomocnych orzeczeń w sprawie ważności wyborów samorządowych, a w przypadku wyborów, co do których nie zgłoszono protestów – od upływu terminu zgłaszania protestów – karty do głosowania podlegały brakowaniu, zgodnie z przywołanym wyżej rozporządzeniem. Wniosek o wyrażenie zgody na brakowanie składał dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a zgodę na brakowanie wyrażał dyrektor archiwum państwowego właściwego miejscowo dla siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

W praktyce oznaczało to brakowanie kart do głosowania przez firmy zajmujące się niszczeniem dokumentów na podstawie stosownych umów zawartych przez poszczególne delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Z uwagi na to, że Krajowe Biuro Wyborcze nie otrzymało żadnej oficjalnej informacji dotyczącej znalezienia w podwarszawskim Gołaszewie nadpalonych kart do głosowania, nie sposób odnieść się do sprawy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-07-2018 12:28
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji:17-07-2018 14:42
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka