• Wybory do Sejmu i Senatu 2019: "Kto przeprowadza wybory?" - wystartowała kampania edukacyjna PKW
  W związku z nieprawdziwymi informacjami medialnymi Państwowa Komisja Wyborcza informuje
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie korzystania przez komitety wyborcze z pojazdów mechanicznych udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne
  Poradnikowo o wyborach do Sejmu i Senatu w serwisie wybieramwybory.pl
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
 • Bilans: do Państwowej Komisji Wyborczej zgłosiły się 94 komitety wyborcze
  64 zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego [AKTUALIZACJA]
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2018 r.
  Informacja o przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. i w głosowaniu ponownym w dniu 4 listopada 2018 r.