Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-09-2018 16:09
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:03-09-2018 16:16
    Wprowadził:Marcin Lisiak