Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-08-2018 16:09
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:28-08-2018 9:05
    Wprowadził:Marcin Lisiak