Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Piaskach w okręgu wyborczym Nr 14. Wybory zarządzone na dzień 24 listopada 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 299/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 5 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Piaskach w okręgu wyborczym nr 14. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Poz. 4932 z 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 338 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 września 2019 r. o czasie i terminie przyjmowania:
- zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego,
- zgłoszeń kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej,
- zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej,
- zgłoszeń o zamiarze głosowania korespondencyjnego,
- sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Piask z dnia 30 września 2019 roku

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 1 października 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

POSTANOWIENIE NR 431/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach

POSTANOWIENIE NR 432/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach z dnia 22 października 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach zarządzonych na dzień 24 listopada 2019 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piaskach z dnia 31 października 2019 r.

Protokół z wyborów .

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 24 listopada 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piaskach przeprowadzonych w dniu 24 listopada 2019 r. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Poz. 6398 z 24 listopada 2019 r.

 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-09-2019 14:06
    Wprowadził:Sławomir Majewski
  • Data modyfikacji28-11-2019 10:00
    Wprowadził:Sławomir Majewski