Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony)
Rejestr zmian
  • Data utworzenia27-08-2019 10:50
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji27-08-2019 10:57
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka