• Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu - I Wydział Cywilny w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów (sygn. akt. I Ns 380/18) wraz z Postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt. III APz 9/19)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego o stwierdzenie nieważności wyboru radnego (sygn. akt I Ns 323/18)
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku U. D. w sprawie protestu wyborczego na skutek zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie SO w Świdnicy (sygn. akt III A Pz 100/18)
  Postanowienia Sądu Okręgowego w Opolu - I Wydział Cywilny w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów (sygn. akt. I Ns 365/18) wraz z Postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt. III APz 10/19)
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego o stwierdzenie nieważności wyboru radnego (sygn. akt I Ns 347/18)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu - I Wydział Cywilny w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów (sygn. akt. I Ns 375/18) wraz z Postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt. III APz 6/19)
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego A. D. na ważność wyborów (sygn. akt I Ns 343/18)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu - I Wydział Cywilny w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów (sygn. akt. I Ns 373/18)
 • Postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu - I Wydział Cywilny w sprawie protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów (sygn. akt. I Ns 379/18)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego H. S. na ważność wyborów (sygn. akt I Ns 328/18)