Petycja w sprawie utworzenia obwodu głosowania w San Francisco w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Data złożenia: 8 maja 2019 r.
Stan realizacji: rozpatrzona w dniu 10 maja 2019 r.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Państwowa Komisja Wyborcza przekazała petycję, zgodnie z właściwością, Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia13-05-2019 15:10
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior
  • Data modyfikacji13-05-2019 15:11
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior